Posts

Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức các Trung tâm trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Căn cứ Công văn số 54/VPĐĐBQH,HĐND&UBND-HCTC ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Trung tâm Tin học và Công báo trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành, chỉ tiêu cần tuyển a) Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.      Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu. b) Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế.     Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu. c) Chuyên ngành: Một trong các chuyên ngành: Luật, Ngữ văn, Báo chí, Xã hội học.    …

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 5361/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Công văn số 17740/UBND-THKH ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa;
Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
1. Số lượng cần tuyển dụng: 08 người.
2. Cơ cấu cần tuyển
- Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh: 01;
- Bộ môn Dược: 03;
- Bộ môn Chuyên khoa: 01;
- Bộ môn Y Cơ sở: 02;
- Bộ môn Nhi: 01.
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật.
 b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
- Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đ…

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Image
Số lượng cần tuyển:02 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 13/03/2020
Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Lê Chân
Địa chỉ: số 10G Hồ Sen, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Trường Đại học Công Nghiệp Dệt may Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên, chuyển viên năm 2020 (đợt 2)

Image

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020

Image
Số lượng cần tuyển: 05 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 16/03/2020

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động

Image

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển dụng năm 2020

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020 với tổng số 60 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường (HĐTDT) thông báo như sau: I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI 05 giảng viên ngành Điện tử Viễn thông;03 giảng viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu;06 giảng viên ngành Toán, Toán-Tin;01 giảng viên ngành Môi trường;03 giảng viên ngành Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh;01 giảng viên ngành Khoa học Vật liệu (ITIMS);06 giảng viên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh;04 giảng viên ngành Kinh tế và Quản lý;02 giảng viên ngành Sư phạm kỹ thuật;02 giảng viên ngành Cơ khí;05 giảng viên ngành Điện;06 giảng viên ngành Công nghệ thông tin;01 cán bộ kỹ thuật ngành Vật lý;01 chuyên viên phòng Tuyển sinh;01 chuyên viên phòng Thanh tra Pháp chế;03 chuyê…

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch - Tài chính

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch- Tài chính, như sau: 1. Vị trí tuyển dụng      -Chuyên viên phòng Tài chính- Tổng hợp: 01 người -Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 3. Điều kiện dự tuyển: 3.1. Tiêu chuẩn chung          a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam,          b, Có đơn đăng ký dự tuyển;          c, Có lý lịch rõ ràng;          d, Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;          e, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;          g, Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;          h, Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;          i, Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 3.2. Tiêu chuẩn cụ thể a, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính…

Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Image
Số lượng cần tuyển: 669 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 25/02/2020
Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu