Posts

Showing posts with the label Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại  nhà trường năm 2018, như sau:
1. Chỉ tiêu, cơ cấu ngành cần tuyển: 02 chỉ tiêu.
- 01 Giảng viên Toán (hạng III), mã số V.07.01.03, tốt nghiệp Đại học trở lên.
- 01 Giảng viên Công nghệ thông tin (hạng III), mã số V.07.01.03, tốt nghiệp Đại học trở lên.
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
Người dự tuyển phải thi 03 môn, gồm: 1. Môn thi kiến thức chung; 2. Môn thi chuyên ngành; 3. Môn thi điều kiện (Tin học Văn phòng và Ngoại ngữ).
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 vào làm việc tại Nhà trường, được công khai trên trên Website Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, địa chỉ: http://caodangvinhphuc.edu.vn/
Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7h30 ngày 17/01/2019 đến 17h30 ngày 31/01/2019: Nhận hồ sơ và thu lệ phí của các thí sinh đăng ký dự thi trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Phường Trưng Nhị, …

UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 152 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 07/01/2019
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Tường
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh PhúcXem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại website: https://tdvn.net

UBND thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 76 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 07/01/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Phúc Yên
Địa chỉ: phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcXem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại website: https://tdvn.net

UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 89 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 07/01/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lập Thạch
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại website: https://tdvn.net

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 88 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 07/01/2019
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Lô
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại website: https://tdvn.net

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và mầm non năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 71 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 07/01/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tam Dương
Địa chỉ: Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại website: https://tdvn.net