Posts

Showing posts with the label Tuyên Quang

Trường Đại học Tân Trào thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 01 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 08/12/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học Tân Trào
Địa chỉ: Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận làm công chức năm 2017

Số lượng cần tuyển: 01 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 03/12/2018
Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, số 429 đường Trường Chinh, phường Ý La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết tại đây

Link dự phòng

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Image
Số lượng cần tuyển: 94 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/10/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên QuangXem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Image
Số lượng cần tuyển: 78 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/10/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Image
Số lượng cần tuyển: 92 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/10/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, số 314 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang


Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng bổ sung viên chức giáo dục năm 2017

Image
Số lượng cần tuyển: 80 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/10/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang


Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net