Posts

Showing posts with the label Tiền Giang

Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VPĐĐBQH,HĐND&UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức các Trung tâm trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Căn cứ Công văn số 54/VPĐĐBQH,HĐND&UBND-HCTC ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Trung tâm Tin học và Công báo trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành, chỉ tiêu cần tuyển a) Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.      Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu. b) Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế.     Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu. c) Chuyên ngành: Một trong các chuyên ngành: Luật, Ngữ văn, Báo chí, Xã hội học.    …

Kiểm toán nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Kiểm toán nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước năm 2018 như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển dụng
1. Tổng số: 24 chỉ tiêu công chức vào ngạch chuyên viên cho một số đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực.
2. Vị trí và chuyên ngành đào tạo cần tuyển
KTNN khu vực V (số 7, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tuyển dụng: 04 chỉ tiêu kế toán, kiểm toán, tài chính; 01 chỉ tiêu kỹ sư giao thông cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư công trình thủy lợi; 01 chỉ tiêu công nghệ thông tin.
KTNN khu vực VIII (số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang Khánh Hòa) tuyển dụng: 01 chỉ tiêu kế toán, kiểm toán, tài chính; 03 chỉ tiêu kỹ sư giao thông cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư công trình thủy lợi.
KTNN khu vực IX (số 369 Hùng Vương, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) tuyển dụng: 06 chỉ tiêu kế toán, kiểm toán, tài chính; 03 chỉ tiêu kỹ sư giao thông cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư công t…

UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 06 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 14/12/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Phước
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền GiangXem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 06 người Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển Thời hạn nhận hồ sơ: 15/12/2018 Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước Địa chỉ: Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Mẫu đơn

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng

Ngày 21/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang có đăng Thông báo tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Tiền Giang năm 2018 trên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang điều chỉnh lại thời gian nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển thi tuyển công chức ngành Kiểm sát Tiền Giang năm 2018 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2018.

- Thời gian tổ chức sơ tuyển: Dự kiến từ ngày 22/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

Xem thông báo tuyển dụng tại đây

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
I. Vị trí và chức danh cần tuyển :
1. Nghiên cứu viên: 21 người làm việc tại các đơn vị thuộc Viện
a. Phòng Sinh học Thực nghiệm, địa chỉ tại 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp HCM: nghiên cứu viên về công nghệ nuôi thuỷ sản: 02 người
b. Phòng Sinh thái nghề cá và tài nguyên thuỷ sinh vật, địa chỉ tại số 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp HCM:  nghiên cứu viên về nguồn lợi thuỷ sản: 04 người
c. Trung tâm Công nghệ thức ăn và Sau thu hoạch thuỷ sản, địa chỉ tại 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp HCM: nghiên cứu viên về chế biến & bảo quản thuỷ sản: 05 người
d. Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Nam Bộ, địa chỉ số 167 Thuỳ Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu: nghiên cứu viên về giống thuỷ sản: 03 người
e. Trung tâm Quốc gia Giống Thuỷ sản Nước ngọt Nam Bộ, địa chỉ  xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: nghiên cứu viên về giống và nuôi trồng thuỷ …

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2018

Căn cứ Quyết định 1381/QĐ-UBND ngày 03/12/1994 của UBND Tỉnh Tiền Giang về việc thành lập, quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SYT ngày 14/6/2017 của Sở Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp về thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng nghề nghiệp, chức danh nghề nghiệp đối với v…

UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 02 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 12/11/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net