Posts

Showing posts with the label Thanh Hóa

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 5361/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Công văn số 17740/UBND-THKH ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa;
Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
1. Số lượng cần tuyển dụng: 08 người.
2. Cơ cấu cần tuyển
- Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh: 01;
- Bộ môn Dược: 03;
- Bộ môn Chuyên khoa: 01;
- Bộ môn Y Cơ sở: 02;
- Bộ môn Nhi: 01.
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật.
 b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
- Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đ…

UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Image
Số lượng cần tuyển: 348 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, UBND huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tiếp nhận công chức năm 2020

Image
Số lượng cần tuyển: 11 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 18/01/2020
Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Triệu Sơn
Địa chỉ: phố Lê Lợi, Thị Trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa

Cảng vụ hàng không miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2019

Image
Số lượng cần tuyển: 24 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 03/03/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ hàng không miền Bắc
Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển download tại đây

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

1. Số lượng cần tuyển: 04 chỉ tiêu viên chức.
2. Vị trí cần tuyển:
- Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao KH&CN: 03 chỉ tiêu, trong đó: Vị trí việc làm thống kê khoa học và công nghệ: 01 người; nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ: 01 người; kế toán viên: 01 người.
- Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Vị trí việc làm Kiểm định - hiệu chuẩn đo lường: 01 người;
3. Yêu cầu trình độ chuyên môn
- Vị trí việc làm thống kê khoa học và công nghệ (Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao Khoa học và Công nghệ): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Môi trường.
- Vị trí việc làm Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ (Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao Khoa học và Công nghệ): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nông học.
- Vị trí việc làm Kế toán viên (Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao Khoa học và Công nghệ): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, có chứng chỉ kế toán trưởng; đảm bảo tiêu…

UBND huyện Như Xuân, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019

Image

UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Image

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Image

UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 09 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/12/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ, tầng 3, trụ sở UBND huyện Triệu Sơn
Địa chỉ: Phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại website: https://tdvn.net

UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2018

Căn cứ Công văn số 1382/SNV-CCVC ngày 31/8 /2018 và Công văn số 1421/SNV-CCVC ngày 07/9 /2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn ( trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Quan Sơn tại tờ trình số 47/TTr- UBND ngày 25/5/2018 và ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1670/SGDĐT-TCCB ngày 12/7/2018) của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên hành chính huyện Quan Sơn;
Căn cứ Công văn số 11009/UBND-THKH ngày 12/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn;
Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Quan Sơn về việc Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, tiểu học, THCS huyện Quan Sơn năm 2018;
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tuyển dụng  giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Quan Sơn, như sau: 
I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
1. Số lư…

UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 51 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 27/11/2018
Địa điểm: Trung tâm hành chính công huyện Thọ Xuân, Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net