Posts

Showing posts with the label Thừa Thiên Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 15 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/12/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ
Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên HuếXem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại website: https://tdvn.net

Bệnh viện Giao thông vận tải Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế;

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao số lượng người làm việc cho Bệnh viện Giao thông vận tải Huế;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-CYT ngày 26/11/2018 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Giao thông vận tải Huế năm 2018;

Căn cứ nhu cầu người làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải Huế;

Bệnh viện Giao thông vận tải Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 07.

- Chi tiết các vị trí tuyển dụng như sau:

+ 01 Điều dưỡng đa khoa
+ 01 Điều dưỡng Gây mê
+ 02 Kỹ thuật viên Xét nghiệm
+ 01 Dược sĩ
+ 01 Y sĩ Y học cổ truyền
+ 01 Hộ sinh

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Là công …

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 15 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 04/12/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 02 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 30/11/2018
Địa điểm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức

Số lượng cần tuyển: 03 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 15/11/2018
Địa điểm: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguồn: https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/Upload...g_ttxt.pdf
Link dự phòng: https://drive.google.com/open?id=1UxXB-E...Qg6J00WugL

UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện tổ chức tuyển dụng công chức cho UBND các xã, thị trấn năm 2018 như sau:

Số lượng cần tuyển: 26 người

Điều kiện dự tuyển:

Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị dị dạng, dị tật; không nói lắp, nói ngọng.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2018, tại phòng Nội vụ huyện Phú Vang, đường Võ Phi Trắng, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại phòng Nội vụ huyện Phú Vang, điện thoại: 0234. 3859092 hoặc truy cập trang Web phuvang.thuathienhue.gov.vn./. 

Thông báo tuyển dụng, Kế hoạch tuyển dụn…

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng công chức

Thực hiện Công văn số 7647/UBND-NV ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức;

Ngày 29/10/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 1234/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Ngoại vụ, gồm một số nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người

a. Vị trí tuyển dụng: Phụ trách công tác đối ngoại, phiên dịch tiếng Lào.

b. Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch; Cao đẳng chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Lào.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

2. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. …

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 04 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 12/11/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, số 12 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2018

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt III năm 2018, như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt III năm 2018 là 63 người, trong đó:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị tuyến tỉnh và huyện/thị xã/thành phố là 46 người(có bảng chi tiết đính kèm);

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn là 17 người(có bảng chi tiết đính kèm);

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);

+ Trình độ ngoại ngữ:

- Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ cao đẳng trở lên, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặcbằng ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).

-Đối với những…