Posts

Showing posts with the label Quảng Trị

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 01 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 20/12/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: Số 262 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ - UBND ngày 26/1/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 1/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị. Sở Giao thông Vận tải thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, cụ thể như sau:

1. Số lượng và các chỉ tiêu cần tuyển dụng:

* Tuyển dụng viên chức vào Văn phòng Ban: 6 người

- 1 viên chức phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng, có kinh nghiệm làm việc tại Ban QLDA chuyên ngành giao thông từ 5 năm trở lên;

- 2 viên chức kế toán, tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành …