Posts

Showing posts with the label Quảng Bình

UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

Image
Số lượng cần tuyển: 133 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 02/04/2020
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức

Sở Xây dựng Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời từ đủ 22 trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm cần tuyển;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng: 15 viên chức.
- 02 viên chức làm việc tại Phòng Kế toán tổng hợp Viện Quy hoạch xây dựng. Chức danh nghề nghiệp tương ứng: Kế toán viên.
- 03 vi…

Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-QPTĐ ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2018, Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách
I. Chỉ tiêu tuyển dụng:
1. Vị trí việc làm tuyển dụng:
- 02 viên chức nghiệp vụ Quỹ phát triển đất;
- 01 viên chức nghiệp vụ Quỹ đầu tư địa phương;
- 01 viên chức kế hoạch, kế toán tổng hợp;
- 01 viên chức kế toán thanh toán và theo dõi công nợ; 
- 01 viên chức công nghệ thông tin, hành chính, thống kê báo cáo và thông tin thị trường, giá cả bất động sản.
2. Trình độ chuyên môn: đại học chính quy trở lên các ngành Kinh tế: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.
III. Đối tượng đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:
- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị tr…

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 02 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/11/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, số 54, Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net