Posts

Showing posts with the label Khánh Hòa

Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với 05 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hà Nam Ninh, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau: a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; - Đủ 18 tuổi trở lên; - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; - Đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của người công chức hải quan. b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: - Không cư trú tại Việt Nam; - Mất hoặc bị hạn c…

Kiểm toán nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Kiểm toán nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước năm 2018 như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển dụng
1. Tổng số: 24 chỉ tiêu công chức vào ngạch chuyên viên cho một số đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực.
2. Vị trí và chuyên ngành đào tạo cần tuyển
KTNN khu vực V (số 7, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tuyển dụng: 04 chỉ tiêu kế toán, kiểm toán, tài chính; 01 chỉ tiêu kỹ sư giao thông cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư công trình thủy lợi; 01 chỉ tiêu công nghệ thông tin.
KTNN khu vực VIII (số 19 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang Khánh Hòa) tuyển dụng: 01 chỉ tiêu kế toán, kiểm toán, tài chính; 03 chỉ tiêu kỹ sư giao thông cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư công trình thủy lợi.
KTNN khu vực IX (số 369 Hùng Vương, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) tuyển dụng: 06 chỉ tiêu kế toán, kiểm toán, tài chính; 03 chỉ tiêu kỹ sư giao thông cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư công t…

Trường Đại học Thái Bình Dương, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Image
Trường Đại học Thái Bình Dương tuyển dụng các chức danh
LÃNH ĐẠO CÁC KHOA  - Khoa Công nghệ thông tin  - Khoa Luật  - Khoa Du lịch & Quản trị kinh doanh  - Khoa Ngoại ngữ  - Khoa Tài chính – Kế toán LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG/VIỆN/TRUNG TÂM  - Phòng Kế toán – Tài chính  - Phòng Khoa học & Đảm bảo chất lượng  - Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên  - Phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông  - Phòng Quan hệ doanh nghiệp  - Viện Quản trị tài chính ứng dụng  - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hành GIẢNG VIÊN  1. Khối ngành Công nghệ thông tin  - An toàn thông tin, Quản trị mạng  - CN phần mềm, Truyền thông Đa phương tiện  - Hệ thống thông tin quản lý  2. Khối ngành Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, QTKD, Luật  - Quản trị kinh doanh, Marketing  - Kế toán – Tài chính – Ngân hàng  - Luật (Các chuyên ngành)  3. Khối Ngành Ngôn ngữ, Đông Phương học, Du lịch:  - Tiếng Anh, Hàn, Trung, Văn hóa học, Lịch sử  - Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn

CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN  Chuyên viên Đào tạo  Chuyên viên Đảm bảo chấ…

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tuyển công chức vào những vị trí công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:
1. Số lượng và vị trí cần tuyển
- 01 công chức làm công tác Công nghệ thông tin tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Thi tuyển);
- 10 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (Thi tuyển);
- 01 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát, 01 công chức làm công tác Kế toán tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn (Xét tuyển).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
- Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt;
- Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là …