Posts

Showing posts with the label Hà Nội

Trường Đại học Công Nghiệp Dệt may Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên, chuyển viên năm 2020 (đợt 2)

Image

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển dụng năm 2020

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2020 với tổng số 60 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường (HĐTDT) thông báo như sau: I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI 05 giảng viên ngành Điện tử Viễn thông;03 giảng viên ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu;06 giảng viên ngành Toán, Toán-Tin;01 giảng viên ngành Môi trường;03 giảng viên ngành Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh;01 giảng viên ngành Khoa học Vật liệu (ITIMS);06 giảng viên ngành Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh;04 giảng viên ngành Kinh tế và Quản lý;02 giảng viên ngành Sư phạm kỹ thuật;02 giảng viên ngành Cơ khí;05 giảng viên ngành Điện;06 giảng viên ngành Công nghệ thông tin;01 cán bộ kỹ thuật ngành Vật lý;01 chuyên viên phòng Tuyển sinh;01 chuyên viên phòng Thanh tra Pháp chế;03 chuyê…

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch - Tài chính

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Ban Kế hoạch- Tài chính, như sau: 1. Vị trí tuyển dụng      -Chuyên viên phòng Tài chính- Tổng hợp: 01 người -Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 3. Điều kiện dự tuyển: 3.1. Tiêu chuẩn chung          a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam,          b, Có đơn đăng ký dự tuyển;          c, Có lý lịch rõ ràng;          d, Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;          e, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;          g, Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;          h, Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;          i, Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 3.2. Tiêu chuẩn cụ thể a, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính…

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông báo tuyển dụng bác sĩ

Image
Số lượng cần tuyển: 07 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 20/01/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Địa chỉ: 12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cảng vụ hàng không miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2019

Image
Số lượng cần tuyển: 24 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 03/03/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ hàng không miền Bắc
Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển download tại đây

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ----------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2019 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP
Thực hiện chính sách thu hút nhân tài của Đảng, Nhà nước và thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Kho bạc Nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 12 công chức vào ngạch chuyên viên, kế toán viên cho các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước theo chỉ tiêu cụ thể sau: STT Ngạch tuyển dụng