Posts

Showing posts with the label Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông báo tuyển dụng bác sĩ

Image
Số lượng cần tuyển: 07 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 20/01/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Địa chỉ: 12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cảng vụ hàng không miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2019

Image
Số lượng cần tuyển: 24 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 03/03/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ hàng không miền Bắc
Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển download tại đây

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ----------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2019 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP
Thực hiện chính sách thu hút nhân tài của Đảng, Nhà nước và thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Kho bạc Nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 12 công chức vào ngạch chuyên viên, kế toán viên cho các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước theo chỉ tiêu cụ thể sau: STT Ngạch tuyển dụng

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image