Posts

Showing posts with the label Cao Bằng

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 07 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 07/12/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, số 56 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 02 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 22/11/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, số 15 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net