Posts

Showing posts with the label Bình Phước

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Căn cứ Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 của Viện KSNDTC; Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-VKSNDTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trong ngành kiểm sát nhân dân.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước Thông báo tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát năm 2018 như sau .
I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1.Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam.
2. Về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình:  Không vi phạm quy định của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; không vi phạm các…

Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Image
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net