Posts

Showing posts with the label Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 đối với 05 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hà Nam Ninh, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau: a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; - Đủ 18 tuổi trở lên; - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; - Đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của người công chức hải quan. b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: - Không cư trú tại Việt Nam; - Mất hoặc bị hạn c…

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức Đội Kiêm tra quy tắc đô thị

CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 634/QĐ-SNV NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ, THUỘC UBND QUẬN THANH KHÊ NĂM 2018. UBND QUẬN THANH KHÊ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ, THUỘC UBND QUẬN THANH KHÊ NĂM 2018 NHƯ SAU:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

Người đăng ký thi tuyển viên chức tại Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, thuộc UBND quận Thanh Khê phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Mục II của Thông báo này.

II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA THI TUYỂN

1. Điều kiện

a) Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký thi tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng l…

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 06 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/12/2018
Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 15, số 24 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net