Posts

Showing posts with the label Đà Nẵng

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Ban quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức Đội Kiêm tra quy tắc đô thị

CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 634/QĐ-SNV NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ, THUỘC UBND QUẬN THANH KHÊ NĂM 2018. UBND QUẬN THANH KHÊ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ, THUỘC UBND QUẬN THANH KHÊ NĂM 2018 NHƯ SAU:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

Người đăng ký thi tuyển viên chức tại Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, thuộc UBND quận Thanh Khê phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Mục II của Thông báo này.

II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA THI TUYỂN

1. Điều kiện

a) Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký thi tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng l…

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 06 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/12/2018
Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 15, số 24 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 101 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/12/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, P.513, nhà A, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Địa chỉ: 99 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Đơn dự tuyển
Sơ yếu lý lịch

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 130 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 19/12/2018
Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 20, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu của Viện

1. Số lượng, chức danh cần tuyển: 05  Viên chức ngạch Nghiên cứu viên

2. Yêu cầu

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế thủy lợi, kỹ thuật công trình thủy lợi, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Có  trình  độ  ngoại  ngữ tương đương bậc  2  (A2)  trở  lên  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

 - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của …

UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên đợt 2 năm học 2018 -2019

Image
Số lượng cần tuyển: 50 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 11/12/2018
Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng HĐND và UBND quận Sơn Trà
Địa chỉ: Số 02 đường Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 38 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 06/12/2018
Địa điểm: Ban Tổ chức cán bộ - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net