Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Số lượng cần tuyển: 176 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 17/07/2020
Địa điểm: Trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: số 05, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Danh sách đính kèm
Phiếu đăng ký dự tuyển

PHỤ LỤC
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số: 163/TB-SYT ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Y tế Đồng Tháp)
Số TT Cơ quan, đơn vị
(Vị trí tuyển dung)
Biên chế được giao năm 2020 Biên chế hiện có Chỉ tiêu
tuyển dụng
Tên, mã số ngạch (CDNN) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Vị trí việc làm Ghi chú
Tổng cộng Chi tiết Tên ngạch (CDNN) Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự 318 275 13 13
8 8 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
1 1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Xét nghiệm y học  Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
2 2 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Thực hiện các quy trình kỹ thuật về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho người bệnh.
1 1 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược Cung ứng, cấp phát và quản lý thuốc.
1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
2 Bệnh viện Tâm Thần 130 88 14 14
1 1 Điều dưỡng (hạng III) V.08.05.12 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
9 9 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
1 1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Xét nghiệm y học  Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
2 2 Cộng tác xã hội viên (hạng III) V.09.04.02 Cử nhân tâm lý Thực hiện nhiệm vụ tham vấn, trị liệu và phục hồi chức năng chức năng cho người bệnh.
3 Bệnh viện Phổi 163 139 7 7
1 1 Điều dưỡng (hạng III) V.08.05.12 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
3 3 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
1 1 Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10 Cử nhân Y tế công cộng Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, quản lý chương trình chống lao quốc gia.
1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
1 1 Quản trị viên hệ thống (hạng III) V11.06.14  Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
4 Bệnh viện Da Liễu 46 41 4 4
1 1 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
1 1 Quản trị viên hệ thống (hạng III) V11.06.14  Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
1 1 Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07 Khoa học môi trường Thực hiện nhiệm vụ quản  lý, xử lý công tác chống nhiễm khuẩn tại đơn vị
5 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 163 145 3 3
1 1 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Hình ảnh y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
1 1 Quản trị viên hệ thống (hạng III) V11.06.14  Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
1 1 Văn thư trung cấp 02.008 Văn thư lưu trữ Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ tại cơ quan.
6 Trung Tâm Pháp Y 22 18 1 1
1 1 Quản trị viên hệ thống (hạng III) V11.06.14  Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
7 Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh 237 218 11 11
10 10 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
1 1 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Hình ảnh y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
8 Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc 177 158 9 9
2 2 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
1 1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Hình ảnh y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
3 3 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
2 2 Hộ sinh (hạng III) V.08.06.15 Hộ sinh Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
9 Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh 430 373 8 8
5 5 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
1 1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Hình ảnh y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
2 2 Quản trị viên hệ thống (hạng III) V11.06.14  Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
10 Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng 307 271 23 23
1 1 Điều dưỡng (hạng III) V.08.05.12 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
9 9 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
5 5 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
3 3 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
2 2 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Thực hiện các quy trình kỹ thuật về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho người bệnh.
2 1 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Hình ảnh y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
1 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Xét nghiệm y học  Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
1 1 Kế toán viên trung cấp 06.032 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
11 Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự 313 258 18 18
5 5 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
7 7 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
2 2 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
2 2 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược Cung ứng, cấp phát và quản lý thuốc.
1 1 Quản trị viên hệ thống (hạng III) V11.06.14  Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
1 1 Kế toán viên trung cấp 06.032 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
12 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông 326 272 18 18
4 4 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
10 10 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
2 1 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Thực hiện các quy trình kỹ thuật về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho người bệnh.
1 Kỹ thuật y (hạng IV)  V.08.07.19 Xét nghiệm y học  Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
1 1 Quản trị viên hệ thống (hạng III) V11.06.14  Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
13 Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình 391 345 16 16
8 8 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
3 3 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
1 1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Xét nghiệm y học  Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
1 1 Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07 Khoa học môi trường Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại đơn vị.
1 1 Chuyên viên 01.003 Quản trị văn phòng hoặc Cử nhân hành chính Thực hiện công tác tổ chức, hành chính.
1 1 Kế toán viên trung cấp 06.032 Kế toán Thực hiện nhiệm vụ kế toán và thu viện phí.
1 1 Công tác xã hội viên (hạng III) V.09.04.02 Công tác xã hội Thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội tại đơn vị.
14 Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười 206 191 8 8
1 1 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
4 4 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
2 2 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
1 1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Xét nghiệm y học  Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
15 Trung tâm Y tế huyện Lai Vung 370 337 5 5
2 2 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
3 3 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
16 Trung tâm Y tế thị xã Hồng Ngự 146 115 16 16
6 6 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng Thực hiện chăm sóc người bệnh; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.
8 8 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh thông thường tại các Trạm Y tế và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
2 1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Xét nghiệm y học  Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
1 Kỹ thuật y (hạng III) V.08.07.18 Hình ảnh y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
17 Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò 391 342 2 2
1 1 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
1 1 Văn thư  02.007 Văn thư  Hướng dẫn về công tác văn thư, tổ chức thực hiện công tác văn thư hoặc trực tiếp làm công tác văn thư của cơ quan
Tổng cộng 4136 3586 176 176