Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Số lượng cần tuyển: 78 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 08/07/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: số 01, Bà Triệu, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Phiếu đăng ký dự tuyển