Bệnh viện Quân Dân Y Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Số lượng cần tuyển: 21 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 10/07/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức-Hành chính, Bệnh viện quân dân y Đồng Tháp
Địa chỉ: số 165, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp