UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

Số lượng cần tuyển: 133 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 02/04/2020
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển