Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Số lượng cần tuyển: 49 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/03/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển