Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020

Số lượng cần tuyển: 15 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 17/03/2020
Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM
Địa chỉ: 266A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển