UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Số lượng cần tuyển: 348 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, UBND huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa