Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2019

Số lượng cần tuyển: 669 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 25/02/2020
Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu