Posts

Showing posts from November, 2019

UBND huyện Ia H'Drai, Kon Tum thông báo tuyển dụng viên chức văn hóa năm 2019

Image

UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

Image

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Cục Tin học hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng 02 viên chức (01 viên chức sự nghiệp, 01 viên chức tự trang trải) vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch), cụ thể:
1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng:
- Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu (01 viên chức sự nghiệp, 01 viên chức tự trang trải)
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Theo Phụ lục 2, Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Du lịch được niêm yết tại trụ sở Sở Du lịch.
3. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 24/12/2019, buổi sáng từ 07h30 – 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 17h30 trong các ngày làm việc (Mẫu phiếu được đăng tải ở Trang thông tin điện tử Sở du lịch).
4. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Du lịch, số 08, đường Văn Cao, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.
5. Lệ phí đăng ký: 500.000 đồng/thí sinh dự tuyển (thu khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển) (Mức thu thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ …

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cụ thể:
1. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:
- Bác sỹ (hạng III): 11 chỉ tiêu.
- Điều dưỡng hạng III: 03 chỉ tiêu.
- Điều dưỡng hạng IV: 08 chỉ tiêu.
- Kỹ thuật y hạng IV: 01 chỉ tiêu.
- Hộ sinh hạng IV: 02 chỉ tiêu
- Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu
- Viên chức hành chính: 02 chỉ tiêu.
- Kế toán viên: 02 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/11/2019 đến hết ngày 11/12/2019, buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.
- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. tỉnh Quảng Bình).
4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ được đăng tải trên tại Kế hoạch số 2465/KH-SYT ngày 01/…

UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

Image

Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương I tuyển dụng viên chức năm 2019

Image