Posts

Showing posts from June, 2019

Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đảng, đoàn thể năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019;
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng và chỉ tiêu biên chế của các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện và tỉnh;
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo tuyển dụngcông chức, viên chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 như sau:
1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng
76 chỉ tiêu thuộc 21 đơn vị
(CHI TIẾT THEO BẢNG TỔNG HỢP ĐÍNH KÈM).
2. Đối tượng dự tuyển
Những người đã tốt nghiệp các trường đại học, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng; đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu về trình độ đào tạo (chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm).
3. Đăng ký dự tuyển
3.1- Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách đính kèm.
Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng…

Trung tâm Y tế quận Lê Chân, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019

Image

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image

UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2019

Image

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2019

Image