Posts

Showing posts from April, 2019

Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng

Image

Viện Vật liệu xây dựng thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2019

Image

Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ năm 2019, theo chỉ đạo của Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Cục Chính trị Quân khu 4, Viện kiểm sát quân sự Quân khu thông báo tuyển chọn 01 chỉ tiêu vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan phục vụ trong ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4.

Đối tượng: Nam, nữ không quá 30 tuổi.

Tiêu chuẩn: Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Tốt nghiệp cử nhân Luật, hệ chính quy, công lập, tập trung dài hạn, loại khá trở lên; chuyên ngành Luật phù hợp với chức danh cán bộ tư pháp trong Quân đội. Sức khỏe loại 1 và 2 theo quy định tuyển chọn sức khỏe trong tuyển quân và tuyển sinh quân sự (Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016).

Ưu tiên: Đã có thời hạn làm công tác pháp luật từ 02 năm trở lên.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/4 đến 15/5/2019.

Chi tiết xin liên hệ: Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4. Địa chỉ: Số 05, đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An. Hoặc đồng chí Đại úy Trần Kim Lợi, cán bộ Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4. Điện thoại: 0945623444.

Trung tâm Thể dục-Thể thao Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Thể dục-Thể thao Quận 11, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng: 01 người

- Chuyên viên phụ trách Hành chánh - Tổ chức (Tốt nghiệp Trường Đại học Luật, Đại học Hành chính):    01 người

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ:

-  Có quốc tịch Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.

- Bản sao các văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ nghiệp vụ khác nếu có, phù hợp với vị trí tuyển chọn.

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013. Thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp.

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 01/04/2019 đến hết 03/05/2019.

4…

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng năm 2019

Image
KẾ HOẠCH Tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục Vị trí việc làm của Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1780/QĐ-SYT ngày 24/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt số lượng người làm việc của Bệnh viện Sản Nhi, năm 2019 là 488 người, II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Tuyển dụng được những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao vào làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. 2. Yêu cầu: Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp, quy định của UBND tỉnh; đảm bảo công khai minh bạch, công bằng, khách quan và có tính cạnh tranh để tuyển chọn đúng người, phù hợp với cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Số…

Bệnh viện Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Image
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH VIỆN QUẬN 3
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO Xét tuyển viên chức tại bệnh viện Quận 3
Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-BVQ3 ngày 01/4/2019 về việc Xét tuyển viên chức tại bệnh viện Quận 3 năm 2019 gồm các chức danh sau:
Chức danh Mã ngạch Số lượng Bác sĩ V.08.01.03 14