Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng

Ngày 21/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang có đăng Thông báo tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Tiền Giang năm 2018 trên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang điều chỉnh lại thời gian nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển thi tuyển công chức ngành Kiểm sát Tiền Giang năm 2018 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2018.

- Thời gian tổ chức sơ tuyển: Dự kiến từ ngày 22/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

Xem thông báo tuyển dụng tại đây