Posts

Showing posts from November, 2018

Tòa án nhân dân tối cao thông báo tuyển dụng công chức

Image
Số lượng cần tuyển: 12 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 28/12/2018
Địa điểm: Phòng 304, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao
Địa chỉ: Số 48 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức

Image
Số lượng cần tuyển: 23 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/12/2018
Địa điểm: Phòng Văn thư, Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương
Địa chỉ: Khối 9 Thị trấn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An


Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2018

Image
Số lượng cần tuyển: 06 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 14/12/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Phước
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền GiangXem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 10, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ văn bản số 10473/UBND-NV ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2018. Ủy ban nhân dân quận 10 thông báo:
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2015 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2015 của Chính phủ. Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với…